سرویس 25 پارچه کریستال دودی

جا میوه ای 1 عدد

جا شکلاتی 1 عدد

جا شیرینی 1 عدد

جا آجیلی 1 عدد

فنجان 6 عدد

آجیل خوری و پیش دستی 6+6 عدد

قندان  با درب 1+1 عدد

نمکدان 1 عدد

1,850,000 تومان بدون مالیات.